Jonas Fahlbeck arkitektkontor AB

Kontoret arbetar framförallt med bostäder: ombyggnader av flerbostadshus, radhus, ny- och ombyggnad av privatvillor, lägenhetsombyggnader samt vindsinredningar.

Jonas Fahlbeck arkitektkontor AB startades 1997.

Målsättningen är att upprätthålla en kvalitetsprofil vad gäller dialogen med beställaren, kostnads- och resursmedvetenhet, informationshantering samt framförallt i det arkitektoniska uttrycket. Det vill säga precision i allt från helhetsgestalten över de tekniska installationerna till ytskikt och materialsammansättning. 

Kontoret delar lokaler med andra arkitekt- och ingenjörskontor och arbetar vid större projekt i nätverk med dessa. Exempel på uppdragsgivare: Stockholmshem, privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner.