Villa Överby

Ett sommarhus med mycket högt ställda krav vad gäller gestaltning och precision på utförande. Alla lösningar till synes enkla och avskalade. Rena former, rena linjer är genomgående eftersträvade. Det är ett teknikintensivt hus, som ett stycke civiliserat liv och ordning placerat på ett stenblock inkilat i naturmark i Stockholms skärgård. Rena rum med stora glasade ytor som vänder sig mot sjösidan. Enrésidan är starkt kontrasterande – tät och bestående av en putsad mur där den rumshöga pivothängda entrédörren bildar en öppning vars spjälverk släpper igenom ljus. Genomgående har ett fåtal material använts. Ljust står mot mörkt, vilket skapar en skarp grafisk tydlighet. Ljusa material; som kalksten från Gotland, silvrigt vit askträ, matt vitmålade väggar och tak. Vitlackerade stålpartier invändigt. Kontakten mellan inne och ute är stärkt av infällda karmar som inte stoppar upp den blick som sveper längs med stengolvet eller taket. Exteriören är mörk med svart pust, takpapp, och pulverlackerade stålpartier. Den kringliggande marken utmärks av en overflowpool som ligger på stenblockets yttre kant och en trappa som klättrar ned mot viken och bryggan.

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Galleri Andréhn-Schiptjenko

Galleri Andréhn-Schiptjenko

Arkitektkontor: John Robert Nilsson arkitektkontor
Kontoret ritade fyra nya gallerier i den så kallade “konstborgen” , Ragnar Östbergs byggnad Industricentralen invid Vanadisplan. Under 2007 öppnade...
Bibliotek Forum Nacka

Bibliotek Forum Nacka

Arkitektkontor: John Robert Nilsson arkitektkontor
I början på 2007 bestämde sig Nacka kommun för att grundligt förändra det gamla huvudbiblioteket, i samband med centrumanläggningens ombyggnad....