Bibliotek Forum Nacka

I början på 2007 bestämde sig Nacka kommun för att grundligt förändra det gamla huvudbiblioteket, i samband med centrumanläggningens ombyggnad.

Vi kopplades in redan i program- och planeringsstadiet för att ta fram ett förslag för ett helt nytt bibliotek med den övergripande profilen information och mötesplats. I biblioteket skulle Information Nacka integreras (kommunens motsvarighet till medborgarkontor) samt nya beståndsdelar såsom utställningsytor, turistinformation och kafé. Resultatet har blivit ett bibliotek som skall erbjuda ett alternativ till kommersen i centrumet och kunna locka med ett välmatat program för Nackas invånare och besökare. Innehållet skall enkelt kunna förändras, de olika beståndsdelarna skall kunna växa och krympa.

Mer om projektet

Bibliotekets mediasamlingar är organiserade kring fyra teman, Världen, Lustläsare, Familj och Fritid och Kultur/Nöje. Varje tema motsvaras av en avdelning och varje avdelning har en kärna som är karaktärsfullt möblerad med sittplatser och läsbord, de skapar orienterings-punkter och bildar rum i rummet. Centralt placerat finns Torget, en mindre evenemangs och mötesplats för politikerträffar eller författarbesök. Torgväggen backar upp scenframträdanden och tillåter väggmålningar eller projektioner i storformat. Kafé med tidningar och TV-monitorer, utställning/exponering, enklare försäljning och servicefunktioner finns placerat närmare entrén för att attrahera och serva besökarna. Längst in i lokalen finns kontor och lager, synligt från den publika delen.

Lokalens förutsättningar erbjuder ett enkelt rektangulärt rum med stort insläpp av dagsljus från sidan. Här har ambitionen varit att skapa en generell och flexibel grund till en karaktärsstark och föränderlig inredning. Golvet, en gummimatta lagd i ett oregelbundet rutmönster förstärker hyllornas riktning. Taket, kassetter av nät med olika hålbilder och transparens samspelar med golvet och får också ett varierat utseende med hjälp av belysningen. Integrerat i taket finns stora möjligheter för fast och mobil belysning och el. Bokhyllorna står orienterade vinkelrätt mot fönsterfasaden för att maximalt dra nytta av dagsljuset. Från en jämn massa av hyllor har sen platsbildningar skapats och karvats ur för att ge utrymme åt avdelningarnas kärnor, åt dataplatser och åt torget. Möbler och inredning skall uttrycka modernitet utan att vara trendigt. Bokhyllorna dominerar med en sval och harmonisk färgskala. Kärnorna och kaféet kontrasterar med en varmare skala för att synas.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Villa Överby

Villa Överby

Arkitektkontor: John Robert Nilsson arkitektkontor
Ett sommarhus med mycket högt ställda krav vad gäller gestaltning och precision på utförande. Alla lösningar till synes enkla och...
Galleri Andréhn-Schiptjenko

Galleri Andréhn-Schiptjenko

Arkitektkontor: John Robert Nilsson arkitektkontor
Kontoret ritade fyra nya gallerier i den så kallade “konstborgen” , Ragnar Östbergs byggnad Industricentralen invid Vanadisplan. Under 2007 öppnade...