John Robert Nilsson arkitektkontor

John Robert Nilsson Arkitektkontor grundades 1995 och är baserat i Stockholm. Uppdragen består i huvudsak av villor, fritidshus, flerbostadshus, utställningsrum och andra offentliga miljöer. Kontoret verkar nationellt och internationellt.