Isrenn Arkitekter AB

Isrenn har erfarenhet inom ett brett område av arkitektur, och påtar sig uppdrag inom bostäder, kontor, industri, skolor, villor, stadsplanering, inredning, trädgård och design.

Isrenn arkitekter vill skapa arkitektur som ger en meningsfull ram runt människans liv och yrke. Alla uppgifter löses i tätt samarbete med uppdragsgivaren. Varje projekt förhåller sig till uppgiftens behov av kvalitet, ekonomi, tid och programmets förutsättningar och platsens möjligheter. Vi kan inte förvänta oss att frälsa världen med arkitektur men vi kan och vill med vår arkitektur skapa några goda exempel på rum & platser där människan trivs att vara och uppehålla sig.’

Isrenn har bedrivit egen arkitektverksamhet sedan 2004 när Katrine startade sitt eget kontor med lokal i Båstad. Carl-Johan har varit engagerad sedan 2007.

Miljö & klimat

Isrenn Arkitekters syn på företagens samhällsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility) och hållbarhet är viktiga förutsättningar för att lyckas skapa ett bra samhälle för framtiden. 
Miljö och hållbarhet är en integrerad del av allt arbete på Isrenn. Vi arbetar i alla skeden och i olika typer av projekt med planering och utredning, projektering, byggande och förvaltning. Framtidens samhälle består inte bara av nyplanerade områden – det handlar om hållbar förvaltning av områden vi redan har. Vårt samhälle måste bli mer hållbart ur alla aspekter: socialt, ekologiskt och så väl ekonomiskt. Hållbart byggande är ett ledord i vårt åtagande.

Välkommen att kontakta oss!