Etagelägenheter med takterass

På Aschebergsgatan 21 har vi ritat två etagelägenheter på tidigare förrådsvind. Dessa fick takkupor och takfönster mot gata, samt takterrasser mot gård. För att lösa kraven på tillgänglighet och utrymning, har befintlig hiss och trapphus höjts en våning. Trapphus för kökstrappa har rivits och istället möjliggjort nya balkonger för samtliga våningar. Utrymmet gjorde också att varje våning kunde få sitt lägenhetsförråd på våningsplanet.

När man arbetar med fastigheter som ligger inom program för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg är det viktigt att hitta en lösning som stämmer väl överens med befintlig byggnadsstil. För att möjliggöra det här projektet har en livgivande dialog förts med stadens antikvarie.

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Moderniserat sommarhus
Mindre om- och tillbyggnader

Moderniserat sommarhus

Arkitektkontor: Innerstadens arkitekter AB
En familj med ett vinterbonat sommarhus på källargrund önskade bygga ut och samtidigt modernisera. Befintlig byggnad och källare bevarades i...
Balkongprojekt i innerstadsmiljö
Flerbostadshus

Balkongprojekt i innerstadsmiljö

Arkitektkontor: Innerstadens arkitekter AB
Med höga antikvariska krav på utförande uppfördes nya balkonger mot gatan 2014 och mot innergård 2018. Då bostäder skall ha...
Fasadändring
Mindre om- och tillbyggnader

Fasadändring

Arkitektkontor: Innerstadens arkitekter AB
Smaken är som baken. I samband med att en fastighet byter ägare är det inte ovanligt att den också ändrar...