Innerstadens arkitekter AB

Innerstadens arkitekter hittar ni i en butikslokal på Aschebergsgatan 21 i Göteborg. Här arbetar vi med bostäder och fastighetsutveckling. Vi drivs av en vilja att öka värdet på beställarens fastighetsinvestering, såväl ekonomiskt, som funktionellt och emotionellt. Vi strävar efter att tillvarata fastigheters befintliga värden och kvaliteter, samtidigt som vi anpassar för ett modernt liv. Genom vår erfarenhet av komplexa bygglovsärenden kan vi i ett tidigt skede göra en god bedömning av ert projekts genomförbarhet och hur vi bäst går vidare för att säkra er investering. Därtill bidrar vi till säkerställandet av att slutresultatet blir precis så som ni önskar. Arkitektur för husbehov helt enkelt.

Bland våra kunder finner ni privatpersoner, fastighetsbolag, förvaltningsbolag, husföretag och kommersiella verksamheter.

Privat

  • Om-, till- & nybyggnad
  • Inredning
  • Fastighetsutveckling
  • Stöd till markexploratörer

Företag

  • Om-, till- & nybyggnad
  • Inredning
  • Fastighetsutveckling
  • Stöd till fastighetsförvaltare, markexploratörer & husföretag
  • Varumärkesstärkande arkitektur och inredning