In Praise of Shadows arkitektur AB

IPOS/ In Praise of Shadows erbjuder starkt, personligt och professionellt engagemang.

– En förutsättning för bra arkitektur. Vi värdesätter en intensiv och tydlig dialog med våra kunder i syfte att kartlägga uppdragets omfattning och kundens ambitioner och behov. Vi vill uppnå en Idéstark arkitektur. Vi har ett idébaserat och konceptuellt förhållningssätt till uppgifterna som förenar det poetiska och personliga med effektivt resursutnyttjande och pragmatism. Vi är Katarina Lundeberg & Fredric Benesch, arkitekter SAR/MSA, vi samarbetar med med utvalda konsulter och har ett fåtal anställda.

IPOS vänder sig till såväl privatkunder som till företag och organisationer i Sverige och i världen. Studier, yrkesverksamhet och undervisning har tagit oss ut i världen och IPOS arbetar med en internationell referensram och med ett internationellt kontaktnät. IPOS arkitektur är byggd på erfarenhet och intresse för byggnadsteknik och materialverkan över tid och med en såväl konceptuell som konkret relation till rum och ljus i syfte att skapa en arkitektur som berör.

Stockholm 20110110

www.inpraiseofshadows.se