Gagnef kyrka

Gagnef Kyrka

I Gagnef kyrka arbetade vi med en omfattande invändig renovering 2014 – 2017. Gagnef kyrka har medeltida anor men omgestaltades helt i nyklassicistisk stil under 1770-talet. Under 1900-talet har kyrkorummet skalats av alltmer och upplevdes före renoveringen som kalt och kargt. Vi har strävat efter att återskapa kyrkans äldre stämningsfulla karaktär, och även att göra kyrkan mer anpassad till samtidens mer flexibla kyrkliga verksamhet.

Kyrkan fick nya utrymmen under läktaren för kök, brudkammare, kyrktorg och wc. Den befintliga tilläggsisoleringen på murarna har tagits bort. Den medeltida gapskullen har öppnats mot kyrkorummet. Nya textilskåp, tillgänglighet och tekniska system har åtgärdats. Portarna från 1700-talet har återsatts i norr och söder. Altarskåpet har fått en bakgrund i form av ett stiliserat draperi. Arbetet har utförts i samarbete med agnasARK AB i Leksand. Invigningen av kyrkan skedde julen 2017.

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Rosersbergs slott, Gula paviljongen
BOSTÄDER

Rosersbergs slott, Gula paviljongen

Arkitektkontor: HOS Heymowski Olson Strömholm arkitekter AB
Vårt uppdrag var att projektera en fullständig ombyggnad och ytskiktsförnyelse invändigt. Gula paviljongen uppfördes 1905 som bostadshus för Infanteriets skjutskola...
Stockholms slott
Kulturhistorisk bebyggelse

Stockholms slott

Arkitektkontor: HOS Heymowski Olson Strömholm arkitekter AB
Bland projekt som är slutförda kan restaurering av en gästvåning, golvrenovering i Bernadottegalleriet, ny markbeläggning vid södra valvet och digitalisering...