Hidemark & Stintzing arkitekter AB

Vår ambition är att hålla en hög profil avseende arkitektonisk kvalitet samtidigt som vi ställer höga krav på tekniska lösningar och funktion.

Hidemark & Stintzing Arkitekter är ett väl etablerat kontor, grundat år 1995 av Jacob Hidemark & Martin Stintzing.

Vi på Hidemark & Stintzing Arkitekter har förmånen att få arbeta med både nyproduktion och med äldre kulturhistoriska miljöer, i Sverige och utomlands. Kontoret arbetar i alla skalor, från mindre privatbostäder till ambassader. Vi består idag av åtta medarbetare, och har nyligen flyttat ifrån Gamla Stan till en ny lokal på Södermalm, i Stockholm.

Vi har en stor erfarenhet av arbete med kulturarv och skyddade miljöer, både i mindre och större skala. Arbete med kulturarv spänner ifrån stora projekt som Tullgarns Slott, Tessinska Palatset och Markuskyrkan till mindre renoveringar och ombyggnationer.

Sedan år 2010 har vi samarbetat med AB Stadsholmen som är ett fastighetbolag som ansvarar för att rusta upp och förvalta flerbostadshus med stora antikvariska värden i Stockholms stad. Flera av dessa fastigheter har status som byggnadsminnen. Vi har under de senaste åren restaurerat och renoverat många av dessa byggnader.

Sedan år 1995 har vi samarbetat med Svenska Utrikesdepartementet och Statens Fastighetsverk. Tillsammans med dem har vi restaurerat, renoverat och byggt till ett flertal av Sveriges Ambassader. Arbetet kan innefatta både äldre byggnader som varsamt skall renoveras, samt ombyggnationer av större kontor.

Varje år släpper vi Arkitektens handbok tillsammans med arkitekten Anders Bodin. Boken är en sammanställning av den basfakta som arkitekter behöver för projektering och planering, med omfattande kapitel om såväl lagstiftning som material. Boken ges ut av Studentlitteratur AB. Första boken utkom 2008.

För mer info, besök vår hemsida: www.hsark.se