inredning

Hedkvist Arkitektkontor

Vi designar möbler, mattor och belysningar till högt värderade kulturmiljöer. Litet kontor med 25 års erfarenhet och stor bredd. Kontoret tar sig an både små och stora projekt. Har lång erfarenhet med inredning till representationsytor, kontor, moderna arbetsmiljöer, gästrum och matsalar. Arkitektuppdragen är varierande med inriktning på kulturhistoriska miljöer. Vi inriktar oss på långsiktiga lösningar som fungerar ekonomiskt och hållbart.

Byggnadsvård restaurering och inredning