“Holger”

Kvalitetsansvarig vid ombyggnad till restaurang/bar i bottenvåningen på Rotundan, Norra Bantorget, Stockholm.

Rotundan ritades ursprungligen av Holger Blom som vänthall för bussar. Ombyggnaden färdigställd och invigd våren 1998.

Beställare: SALG AB genom Fredrik Lindberg
Plats: Norra Bantorget, Stockholm
Kvalitetsansvarig: Gunilla Wirén

Relaterade projekt

Visa alla projekt
“Allmänningen”
BOSTÄDER

“Allmänningen”

Arkitektkontor: Gunilla Wirén arkitektbyrå
Långt bearbetad idéskiss till litet servicehus (äldreboende) i bymiljö. Beställare: Bollnäs kommun via “Hertsjöbygden i Byapolitiken” och dess ideellt arbetande...