Gullberg Form

Det lilla företaget med stor erfarenhet, drivs av Oscar Gullberg arkitekt MSA.

Under 22år som arkitekt har jag arbetat med hotell, sjukhus, kontor, café, restaurang, villor, fritidshus. Detta har gett en bred erfarenhet med allt från nybyggnad av megaprojekt, ombyggnad av antikvariskt skyddade byggnadsminnen till småskaliga husprojekt och inredningar. Förutom bredd finns specialkompetens inom träbyggnad, ekobyggnad, kök och snickeri som kommer från ett genuint intresse av miljö, mat och praktiskt arbete.

Arkitektur kommer ur realiseringen av beställarens vision och dröm. Alla projekt är unika där platsen och beställaren skapar förutsättningarna. Du som beställare och vår dialog är den viktigaste faktorn för ett bra resultat. Som arkitekt vill man skapa en hållbar och tilltalande miljö som är självklar för brukaren. Du ska komma in rummet eller hem och känna -Här vill jag vara, det här är jag. Platsen, rummet som skapas ska präglas av detta självklara i varandet och tåla användning, förändring och tidens tand. Därför använder vi material som håller och åldras med värdighet och söker efter de lösningar som varar länge.

Klimatsmart byggande är idag inte bara ett val utan en absolut nödvändighet för en hållbar framtid. När man bygger nytt idag finns alla möjligheter att skapa en högkvalitativ, estetiskt tilltalande och funktionell byggnad som samtidigt är klimatpositiv. Jämför man med ett traditionellt byggt hus som idag kan ha ett klimatavtryck för byggproduktionen upp till 70-80% av det totala avtrycket inklusive drift under byggnadens livslängd.  Du som byggherre bidrar till klimatomställningen när projektet genomförs med smarta val av metoder och material. Genom hela processen lotsar vi dig genom alla val.

Vi verkar inom ett nätverk av arkitekter, konsulter, byggföretag och husleverantörer för att kunna stötta ert projekt i alla delar.