Rosmarinen

Rosmarinen

2007 vann Griab en arkitekttävling om ett nytt bostadsområde för HSB i Helsingborg. Området består av 29 friliggande enfamiljshus i två och tre våningar. Målsättningen har varit att skapa ett sammanhängande område med tydligt definierade gårds- och gaturum. Inom en enkel struktur skapas rumslig mångfald och variation. Husen präglas av slutenhet mot gatan och stor öppenhet mot de skyddade trädgårdarna vilka blir en del av vardagsrummen. Varje kvarter binds samman av en inre gemensam grönyta vilken nås via grusade gångar.

Projektet har, efter vunnen tävling, utvecklats i nära samarbete med beställare och entreprenör. Husen och murarna i området är t.ex. uppbyggda av prefabricerade sandwichelement av betong vilka delvis valts med hänsyn till en effektiv byggprocess. Budgeten lades tidigt fast och inom ramarna för den har vi som arkitekter fått stor frihet att detaljutforma alla ingående delar i projektet. Detta har bl.a. lett till att vi uppnått en betydligt högre standard än normalt för denna typ av projekt. Detta projekt är ett bra exempel där Griab ansvarat för Arkitektur, konstruktion samt markprojektering och där vi deltagit i projektet från första idé till färdigställt område. Etapp 1 av området färdigställdes 2012.

År 2012 blev Rosmarinen nominerat till Rödfärgspriset och 2013 vann vi Sveriges Arkitekters Bostadspris 2013 för att ”Rosmarinen är ett mycket vackert och stilsäkert projekt som är konsekvent genomfört intill sista spiken.” Även juryn för ”Ung svensk arkitektur 2013” föll för Rosmarinen och även detta pris tillföll Griab.

Projektfakta

Beställare: HSB, Helsingborg
Vad: Nytt bostadsområde
Plats: Helsingborg, Maria Park
Antal friliggande hus: 29
Total yta (BOA): 4 564 m2
Griabs åtagande: Arkitektur, Konstruktion, Mark/VA-projektering
Projektstart: 2007
Färdigställande Etapp 1: 2012
Arkitekter: Anders Lundin (Ansvarig), Abbas Chahrour, Juha Huhtilainen

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Landskrona Energi
INREDNING

Landskrona Energi

Arkitektkontor: Griab AB
Landskrona Energi 2009 fick Griab uppdraget att rita ett nytt huvudkontor för Landskrona Energi. Efter en utredningsfas föll valet...
Villa Skäret
BOSTÄDER

Villa Skäret

Arkitektkontor: Griab AB
Villa Skäret Villa Skäret består av fyra svarta boxar, noggrant utplacerade på den storslagna tomten. Ett trädäck länkar ihop byggnadernas...