Landskrona Energi

 


Landskrona Energi

2009 fick Griab uppdraget att rita ett nytt huvudkontor för Landskrona Energi. Efter en utredningsfas föll valet på att använda en befintlig elverksbyggnad från 1908. Byggnaden består av en stor centralt placerad turbinhall flankerad av två sidoskepp i två våningar. Målsättningen har varit att få in alla de funktioner som verksamheten och ett modernt kontor kräver och samtidigt återställa och bevara den ursprungliga karaktären.

De två sidoskeppen med sina fönster var naturliga för placering av arbetsplatser. Den stora turbinhallen har bl.a. fått inrymma reception, kök, konferensrum, toaletter, m.m. Dessa utrymmen har placerats i en inställd ”box”, likt en möbel i två våningar vilken delar upp ytan i den stora turbinhallen mellan reception och matsal. Denna lösning bevarar upplevelsen av den stora volymen samt möjliggör att ljuset från de stora gavelfönsterna når djupt in i byggnaden.

För att ytterligare förbättra ljusflödena och uppnå bättre kontakt mellan arbetsplatser och turbinhall har öppningar tagits upp i väggarna mellan dessa utrymmen.

Projektfakta

Beställare: Landskrona Energi
Vad: Nytt huvudkontor
Plats: Landskrona
Total yta (BOA): 4 564 m2
Griabs åtagande: Arkitektur, Inredning, Konstruktion, Mark/VA-projektering
Utfört i samarbete med: Johanna Brandt, Architects and Friends
Projektstart: 2010
Färdigställande: 2012
Arkitekter: Anders Lundin (Ansvarig), Abbas Chahrour, Juha Huhtilainen, Johanna Brandt

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Rosmarinen
BOSTÄDER

Rosmarinen

Arkitektkontor: Griab AB
Rosmarinen 2007 vann Griab en arkitekttävling om ett nytt bostadsområde för HSB i Helsingborg. Området består av 29 friliggande enfamiljshus...
Villa Skäret
BOSTÄDER

Villa Skäret

Arkitektkontor: Griab AB
Villa Skäret Villa Skäret består av fyra svarta boxar, noggrant utplacerade på den storslagna tomten. Ett trädäck länkar ihop byggnadernas...