Griab AB

Griab har en samlad spetskompetens inom arkitektur, konstruktion och mark/VA-projektering.

Vår bredd i kombination med att vi är ett litet företag gör att vi har nära till diskussioner, problemlösning och idéutbyte med varandra. Vi kan angripa projekten från olika perspektiv. Målsättningen är att skapa en stark helhet med kompetensen och erfarenheten att driva projekt från första idén till färdigställd byggnad. Vår breda kompetens säkerställer en arkitektonisk och teknisk helhet ner till minsta detalj. I många fall ingår också projekt- och byggledning i våra uppdrag.

anlita-arkitekt-griab-25kvm 1