Odolanska Bostäder

Lyxlägenheter i Warszawas historiska centrum. Generös rymd. Varje lägenhet är indelad i två delar – en offentlig och en privat. En sida vetter mot parken. En dubbel glasfasad avser skapa akustisk isolering mot tung trafik på motsatt sida. Glasfasaden och byggnadsvolymen följer gatans form, medan insidan av glasfasaden formar en strikt rektangulär byggnad. Mellanrummet mellan de båda glasskikten användsom balkong.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Slakthusområdet Restaurang

Slakthusområdet Restaurang

Arkitektkontor: Greger Stetz Arkitektur
Slakthusområdet Restaurang Stockholm Experimentellt projekt som använder traditionell murningsteknik i en samtida kontext. Tolkningen avser föra en rumslig dialog med...
Handelshögskolan Götebrog

Handelshögskolan Götebrog

Arkitektkontor: Greger Stetz Arkitektur
Handelshögskolan Götebrog Svergie       Arrangemangets två komponenter existerar oupplösligt i en dialog mellan två kvaliteter; horisontalitet och vertikalitet. Ett av elementen...