Handelshögskolan Götebrog

Handelshögskolan
Götebrog Svergie      

Arrangemangets två komponenter existerar oupplösligt i en dialog mellan två kvaliteter; horisontalitet och vertikalitet. Ett av elementen står inför planer på att rivas. Dess typologi skiljer ut det från den omgivande staden vilket ger den en intressant roll som ett element av variation.

Omfattande grävarbeten för Haga station omöjliggör bevarandet av byggnaden i hörnet. Är det möjligt att riva byggnaden och ha kvar huset? Den tillämpade strategin innebär att den rivna byggnadens essens – dess skenbara horisontalitet i kontrast till höghuset – får fortleva i en ny byggnad. Ingången till stationen placeras i hörnet i enlighet med Trafikverkets planer. Placerandet av entréen i hörnet är optimalt i fråga om gatunätets utnyttjande.

Därför förutsätts:

1: Nybyggda strukturer hålls horisontella i relation till höghuset.

2: Öppna och representiva ytor placeras i hörnet. Här används en struktur med stor spännvidd för att skapa ett generellt rum för till exempel fika, föreläsningar eller fester ovanför enrtéhallen. Alla betjänande funktioner som återvinningsrum och post bör placeras mot gatan

3: Två existerande delar av byggnaden bevaras – Auditoriet och Studentföreningen.

4: Den befintliga gården bevaras. Gården har betydande kvaliteter och bör därför bevaras. Den har en intressant konfiguration med en liten, privat gård för studenter, inuti en större, publik gård. Tillfrågade studenter svarade att de föredrog att vistas på den mindre gården.

5: Cykelrummet placeras bakom entréhallen. Det arkitektoniska svaret blir användandet av två material – brunt tegel och armerad betong. Betong behövs för järnvägsstationen och entréhallen och den skall exponeras så att byggnadens struktur blir avläsbar. Tegelbeklädnaden används för att behålla relationen till de båda bevarade byggnaderna och de omgivande flerbostadshusen, som också är gjorda av tegel. Kombinationen av två material; grå betong och varmt, brunt tegel, är tänkt att skapa en dialog med Stadsbiblioteket.

Greger Stetz arkitektur ateljé i Stockholm, Sverige

[E-mail]: info@gregerstetz.se

[Tel.]: (+46) 0733 769 976

www.gregerstetz.se

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Slakthusområdet Restaurang

Slakthusområdet Restaurang

Arkitektkontor: Greger Stetz Arkitektur
Slakthusområdet Restaurang Stockholm Experimentellt projekt som använder traditionell murningsteknik i en samtida kontext. Tolkningen avser föra en rumslig dialog med...
Odolanska Bostäder

Odolanska Bostäder

Arkitektkontor: Greger Stetz Arkitektur
Lyxlägenheter i Warszawas historiska centrum. Generös rymd. Varje lägenhet är indelad i två delar – en offentlig och en privat....