Gora Art & Landscape AB

Gora Art & Landscape utforskar kontinuerligt gränserna och samspelet mellan natur och kultur, koncept och objekt, konst och arkitektur.

Gora Art & Landscape bildades 1988 och har sedan dess varit ett av de ledande kontoren i att vidga landskapsarkitekturens gränser. GORA arbetar och verkar, väcker uppmärksamhet och blir publicerade både internationellt och inom Sverige. Firman drivs av Monika Gora. Gora Art & Landscape AB arbetar med formgivning och förändringar av platser och stadsrum. Uppdragen kan innebära permanent gestaltning av en större plats, likväl som infogandet av ett enskilt objekt som tillfälligt ändrar en plats värde och mening. Därutöver arbetar GORA även med produktutveckling, utredningar, publikationer. GORA har fått priser och utmärkelser för sitt arbete, bl.a. Stenpriset och Betongpriset. Monika Gora är ledamot i Rådet för Arkitektur, Form och Design.

Gora Art & Landscape AB arbetar konstnärligt, med utsmyckningar och koncept, utställningar och installationer. Det övergripande målet för GORA är att alltid eftersträva en meningsfull lösning, ett intelligent landskap, där den arkitektoniska och konstnärliga verksamheten är ett gemensamt fält av kunskap, att applicera i uppdraget. Bland beställare finns ett flertal kommuner, Vägverket, Luftfartsverket, Statens Fastighetsverk, Region Skåne och Bostadsmässor.