GBA arkitektur

GBA arkitektur är ett arkitektkontor som har specialiserat sig på energisnålt, hållbart byggande och som även har god erfarenhet av entreprenadverksamhet.

Kontoret kan erbjuda arkitektritade unika byggnader som byggs som lågenergihus, alternativt passivhus och med den unika egenskapen att de är diffussionsöppna, dvs. de är byggnader som ”andas”, byggnader som man mår bra i. Akustik, temperatur och luftfuktighet är viktiga faktorer för ett gott välbefinnande och en god hälsa. GBA arkitektur har under en längre tid samarbetat med flera andra aktörer inom hållbart byggande för att hitta god och användbar teknik för så låg energiförbrukning som möjligt och med material som är naturliga och hållbara, både ur ett miljöperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Den diffussionsöppna tekniken ger byggnader med ett mycket behagligt inomhusklimat, jämn temperatur och en extremt låg energiförbrukning. Risken för fukt och mögel är obefintlig, vilket gör att framtida till- och ombyggnationer inte riskerar konstruktionen, vilket annars kan vara fallet i traditionell passivhusteknik.

GBA arkitektur lägger även mycket stor vikt vid intressant och anpassad design och god funktionalitet. Den unika erfarenheten av egen byggverksamhet gör att kontoret har stor kunskap om byggmaterial, byggkostnader och byggentreprenörens arbetsmetoder. Det betyder att byggnaderna kan ha både mycket hög arkitektonisk kvalitet, en gedigen och hållbar konstruktion, extremt låg energiförbrukning och samtidigt relativt låga byggkostnader. Varje plats och varje person eller kund har sina alldeles egna speciella förutsättningar och därför måste varje byggnad bli unik. Huset ska anpassas efter sin miljö, liksom efter de önskemål och ekonomiska ramar som beställaren har.

GBA arkitektur utför alla delar i byggprocessen:

  • design, form och konstruktion för ett färdigt bygglov
  • projekterar och levererar kompletta bygghandlingar
  • tar fram mängder och specifikationer åt entreprenörerna
  • tar fram energiberäkningar och framför allt
  • finns med beställaren genom hela byggprocessen ända fram tills byggnaden står klar.

www.gba-ark.se