Eketorps fornborg

Återuppbyggnaden är ett storslaget pedagogiskt projekt som pågått sedan 1980-talet under ledning av Riksantikvarieämbetet.

 På ruinen av en fornborg har en rekonstruktion uppförts som representerar flera skeden i borgens historia. Entréporten i rekonstruktionen visade dålig hållfasthet över tid och i EU-projektet Öppna Portar fanns en möjlighet att förnya rekonstruktionen och då göra det med större ambitioner.      Vi har tillsammans med byggnadskonstruktören Krister Berggren projekterat ett murat torn i kalksten med slaget valv. Takkonstruktionen har utförts av ek som bearbetas till medeltida former.

Projektet invigdes under 2015.

Foton av Lotta Lehmann

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Passivhus i Söderköping
BOSTÄDER

Passivhus i Söderköping

Arkitektkontor: Fredriksson arkitektkontor AB
Bostadshus i Bleckstad, sydväst om Söderköping. Huset och trädgårdsanläggningen är utformade för att passa in i landskapet. Det är ett...
Trädgårdsgestaltning och ny entré
BOSTÄDER

Trädgårdsgestaltning och ny entré

Arkitektkontor: Fredriksson arkitektkontor AB
Vi utförde en omgestaltning av en trädgård med befintlig pool och altan och skapade ett mer enhetligt uttryck. Den nya...
Nybyggnation av radhus i Norrköping
BOSTÄDER

Nybyggnation av radhus i Norrköping

Arkitektkontor: Fredriksson arkitektkontor AB
Nybyggd radhuslänga med 12 bostäder på 115kvm vardera. Radhusen har balkong i norr och uteplats i söder. Bottenvåningen har en...