Villatillbyggnad Upplands Väsby

Vid en villatillbyggnad i Upplands Väsby ledde skissprocessen till att beställaren valde en något större tillbyggnad än vad som tänkts från början. Den bästa lösningen blev en ny huskropp som länkats till den befintliga i två plan.

Plats: Upplands Väsby
Beställare: Privat
Arkitekt: Ove Myrberg

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Musiklokaler Ankdammsgatan Solna
ÖVRIGT

Musiklokaler Ankdammsgatan Solna

Arkitektkontor: Fackverket arkitekter
Efter medverkan vid uppbyggnaden av Fryshusets musiklokaler har vi också fått tillfälle att utforma ett stort antal andra anläggningar för...