Musiklokaler Ankdammsgatan Solna

Efter medverkan vid uppbyggnaden av Fryshusets musiklokaler har vi också fått tillfälle att utforma ett stort antal andra anläggningar för ungdomsmusik runt om i Sverige, bl a Studiefrämjandets musiklokaler i Solna. Här ger de särpräglade akustikkraven också en ingång för rumsformer och rumsgestaltning.

Beställare: PP Pension
Plats: Ankdammsgatan 32, Solna
Arkitekt: Ove Myberg

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Villatillbyggnad Upplands Väsby
BOSTÄDER

Villatillbyggnad Upplands Väsby

Arkitektkontor: Fackverket arkitekter
Vid en villatillbyggnad i Upplands Väsby ledde skissprocessen till att beställaren valde en något större tillbyggnad än vad som tänkts...