Veddige

På en kulle utanför Veddige ligger denna långsmala villa inkilad mellan träden. Huset står på plintar för att göra så liten åverkan på berget som möjligt.

Huset är byggt med KL-trästomme och både panel och tak har en linoljeimpregnerad träpanel som ytmaterial.

Resan med att uppföra huset följdes av SVTs husdrömmar och sändes våren 2021.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Vallda
BOSTÄDER
År:

Vallda

Arkitektkontor: Fabel arkitektur AB
Villan i Vallda är byggt med en Stomme i KL-trä som är exponerad invändigt för att skapa en varm och...
Höghult
BOSTÄDER

Höghult

Arkitektkontor: Fabel arkitektur AB
Två byggnader som tillsammans blir en. Hantverk och gedigna material binder ihop delarna till en sammanhållen enhet, en sluten del...
Villa Ölmanäs
BOSTÄDER

Villa Ölmanäs

Arkitektkontor: Fabel arkitektur AB
En villa precis vid havet. Avskalade rum med fokus på utsikt och relationen till omgivningen. Huset är byggt helt i...