Upprustning av entrémiljö vid Sollentuna centrum

OMVANDLING AV ENTRÉMILJÖ
Kvarteret Tariffen är en kontorsfastighet från 1979 med ett centralt läge vid Sollentuna Centrum. Vi som arkitekter fick i uppdrag att omvandla byggnadens entrévåning till en modern och representativ entrémiljö.

NY BOTTENVÅNING
Den nya bottenvåningen är klädd i ljus fasadsten, med stora stål-glaspartier och nya räcken i perforerad plåt längs hela entréfasaden. Vi ville skapa en ljus och välkomnande miljö med nya gatubelysningsarmaturer och nya skärmtak i glas med infälld LED-belysning. Ny markbeläggning och sittplatser skapar en mer enhetlig utemiljö. I trapphusen kompletterade vi befintlig marmorbeklädnad med en ny marmorsockel, perforerad plåt med bakomliggande belysning och spännande accentfärger på utvalda väggar.

Skiss- och designskedet var viktigt i projektet. Vi arbetade parallellt med flera alternativ och visualiseringar, i både dagsljus och vintermörker.

Före och efter:

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Diskret tillägg i centrala Malmö
KOMMERSIELLA LOKALER
År:

Diskret tillägg i centrala Malmö

Arkitektkontor: e.l.e arkitekter
e.l.e arkitekter fick i uppdrag att göra skissförslag på en tillbyggnad då fastighetsägaren skulle bygga om en befintlig kontorsbyggnad i...
Nybyggnad för ett tryckeri i Järfälla
KOMMERSIELLA LOKALER
År:

Nybyggnad för ett tryckeri i Järfälla

Arkitektkontor: e.l.e arkitekter
Projektet är en kombinerad industri och kontorsfastighet i Järfälla som togs fram ett tryckeri som hade behov av en större...
Förskolan Nyängsgården i Tullinge
Skolor
År:

Förskolan Nyängsgården i Tullinge

Arkitektkontor: e.l.e arkitekter
TILLBYGGNAD OCH MODERNISERING AV FÖRSKOLA En tillbyggnad till Nyängsgårdens förskola i Botkyrka. Förskolan utökades med tre nya avdelningar, ett nytt...