Nybyggnad för ett tryckeri i Järfälla

Projektet är en kombinerad industri och kontorsfastighet i Järfälla som togs fram ett tryckeri som hade behov av en större och mer effektiv lokal.

Det ställdes höga krav på logistik, verksamhetsanpassning och flexibilitet. Visionen var att ta fram en byggnad med väl fungerande ytor och säkra smidiga lösningar för människor och fordon. Vi på e.l.e arkitetker var med över hela processen från plan och skissarbete till projektering.

Projektet var kostnadseffektivt bland annat genom att planlösningen passades in efter mått på prefabricerade stålmoduler med smart fönstersättning. Byggnaden är flexibel vid eventuell framtida ombyggnad. Den är uppdelad i två volymer där huvudentrén och kontorsdelen markerats i röd plåt och stora glaspartier mot ett ljust atrium. Kontorsdelen länkas samman med den slutna industrihallen genom en smalare förbindelse där vi arbetat med en mer neutral grå färgpalett i fasad.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Diskret tillägg i centrala Malmö
KOMMERSIELLA LOKALER
År:

Diskret tillägg i centrala Malmö

Arkitektkontor: e.l.e arkitekter
e.l.e arkitekter fick i uppdrag att göra skissförslag på en tillbyggnad då fastighetsägaren skulle bygga om en befintlig kontorsbyggnad i...
Förskolan Nyängsgården i Tullinge
Skolor
År:

Förskolan Nyängsgården i Tullinge

Arkitektkontor: e.l.e arkitekter
TILLBYGGNAD OCH MODERNISERING AV FÖRSKOLA En tillbyggnad till Nyängsgårdens förskola i Botkyrka. Förskolan utökades med tre nya avdelningar, ett nytt...
Kontor med industrikänsla
KOMMERSIELLA LOKALER
År:

Kontor med industrikänsla

Arkitektkontor: e.l.e arkitekter
NYTT OCH FLEXIBELT KONTOR Nya kontorslokaler för en ideell organisation. Kontoret har utformats för företagets verksamhet och projektbaserade arbetssätt. Arbetslandskapet...