Förskolan Nyängsgården i Tullinge

TILLBYGGNAD OCH MODERNISERING AV FÖRSKOLA
En tillbyggnad till Nyängsgårdens förskola i Botkyrka. Förskolan utökades med tre nya avdelningar, ett nytt tillagningskök med matsal och nya personalutrymmen.

Den ursprungliga förskolebyggnaden uppfördes 1964 och har tidstypiska uttryck med fururöd träpanel och synliga betongytor. Kommunen köpte tomten bredvid och ville bygga till förskolan och på samma gång modernisera och tillgänglighetsanpassa de befintliga lokalerna. Projektet delades upp i olika faser där etapp 1 är tillbyggnaden.

Vårt arbete började med en designfas där vi i nära samarbete med kommunen, förskolan och övriga konsulter arbetade fram ett program och en form för projektet. Vår ansats var att utforma volymen så att den passade ihop med den befintliga byggnadens små huskroppar och omgivande skala av villabebyggelse, samtidigt som vi anpassade huset till tomtens kupering. Invändigt skapades ett nytt tillagningskök med tillhörande ny matsal för hela förskolan. Matsalen skall även kunna fungera som uthyrningsbar lokal under kvällar och helger.

Designfasen följdes av projektering där vi fick en möjlighet att omvandla alla idéer till ett verkligt hus.

Etapp 2, upprustning och tillgänglighetsanpassning av den befintliga förskolan, gjordes direkt efter etapp 1.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Diskret tillägg i centrala Malmö
KOMMERSIELLA LOKALER
År:

Diskret tillägg i centrala Malmö

Arkitektkontor: e.l.e arkitekter
e.l.e arkitekter fick i uppdrag att göra skissförslag på en tillbyggnad då fastighetsägaren skulle bygga om en befintlig kontorsbyggnad i...
Nybyggnad för ett tryckeri i Järfälla
KOMMERSIELLA LOKALER
År:

Nybyggnad för ett tryckeri i Järfälla

Arkitektkontor: e.l.e arkitekter
Projektet är en kombinerad industri och kontorsfastighet i Järfälla som togs fram ett tryckeri som hade behov av en större...
Kontor med industrikänsla
KOMMERSIELLA LOKALER
År:

Kontor med industrikänsla

Arkitektkontor: e.l.e arkitekter
NYTT OCH FLEXIBELT KONTOR Nya kontorslokaler för en ideell organisation. Kontoret har utformats för företagets verksamhet och projektbaserade arbetssätt. Arbetslandskapet...