e.l.e arkitekter

Vi på e.l.e arkitekter jobbar med nyproduktion, utveckling och förädling av fastigheter. I detta ryms såväl bostäder och skolor som arbetslokaler för företag, organisationer och fastighetsägare.
 
Vi samarbetar med våra kunder genom hela byggprocessen, från det tidiga skedet fram till den färdiga byggnaden sett ur ett bredare och djupare perspektiv så att funktion och arkitektur är vårt mål.
 
Vi är kunniga inom både ombyggnad och nyproduktion. Vi är vana med alla skeden i arkitektarbetet från programarbete, projektering, utredningar, beslutsunderlag, säljmaterial och koncept till form, färg, ljus och inredning.

På e.l.e arkitketer har vi en bred kompetens där alla medarbetare bidrar till projekten och kontoret. Vi har spetskompetens med sakkunniga i olika områden som tillgänglighet, KA, BIM/3D-projektering i Revit, visualiseringar och brand.

 
Välkomna att kontakta oss för ett första förutsättningslöst och kostnadsfritt möte.