Södra Värtan

Ett tävlingsförslag för två byggnader i ett nytt bostadsområde vid Värtahamnen i nordöstra Stockholm. Förslaget är baserat på en tanke om gemenskap och samutnyttjande, med långsiktiga och smarta klimatlösningar. Då balkonger inte tilläts sticka ut över gatan blev förslaget istället generösa indragna balkonger integrerade i volymen. Dessa kan även fungera som vinterträdgårdar och därmed bli en förlängning av lägenheten, vilket ger flexibilitet åt hyresgästerna samtidigt som gatufasaden blir mer levande och varierad.

Proposal for two building in a new residential area in the north-east part of Stockholm, by the port of Värtahamnen. The proposed project is based on community life and sharing, with a long term and smart climate accommodation.
Since we couldn’t extend the zoning limits toward the street, we proposed wide and generous balconies integrated to the total volume without exceeding the building area allowed. These can be integrated to the apartments and furnished as winter gardens, and provide some flexibility to the inhabitants, while displaying movement and life on the street facade.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Inre Hamnen

Inre Hamnen

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
Housing developments for two sites within a new masterplan for the inner harbor in Norrköping. As this former industrial site...
Lund Central Station

Lund Central Station

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
EldingOscarson in collaboration with C.F. MØLLER wins the competition for a new Central Station in Lund.      
Skissernas Museum
INREDNING

Skissernas Museum

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
Projektet är det vinnande förslaget i en tävling om att rita en tillbyggnad till Skissernas museum i Lund, ett unikt...