Skissernas Museum

Projektet är det vinnande förslaget i en tävling om att rita en tillbyggnad till Skissernas museum i Lund, ett unikt museum helt tillägnat den konstnärliga processen. Den nuvarande byggnaden är ett kluster av flera tidigare tillägg vilket resulterat i slutna fasader mot den intilliggande parken. Den nya utbyggnaden innehåller en foajé med dubbel takhöjd och en restaurang i anslutning till en terrass i söderläge. Utifrån är det en öppen och inbjudande volym vars målsättning är att återförena museet, parken och staden. De två krökta volymerna i rosttrögt stål introducerar ett nytt taktilt material i klar relation till museibyggnadens råa betong och campusområdets tegelarkitektur. Liksom en idé utvecklas under en process, kommer tillbyggnadens materialitet förändras med tiden. Den varierande fönstersättningen skapar siktlinjer genom rummen och ut mot parkens grönska. Alla möbler är också ritade av Elding Oscarson.

Projektet vann Kasper Salin-priset 2017.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Inre Hamnen

Inre Hamnen

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
Housing developments for two sites within a new masterplan for the inner harbor in Norrköping. As this former industrial site...
Lund Central Station

Lund Central Station

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
EldingOscarson in collaboration with C.F. MØLLER wins the competition for a new Central Station in Lund.      
Landskrona Museum

Landskrona Museum

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
Elding Oscarsson blev år 2015 ombedda av Landskrona museum att omvandla befintliga utställningslokaler samt delta i skapandet av en kommande...