Landskrona Museum

Elding Oscarsson blev år 2015 ombedda av Landskrona museum att omvandla befintliga utställningslokaler samt delta i skapandet av en kommande fotografiutställning. Museibyggnaden är en kulminnesmärkt byggnad ritad av Carl Hårleman år 1750.

Museet efterfrågade, givet de komplicerade rumsliga förutsättningarna, ett flexibelt, tydligt och inspirerade koncept som kunde öka besöksupplevelsen.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Inre Hamnen

Inre Hamnen

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
Housing developments for two sites within a new masterplan for the inner harbor in Norrköping. As this former industrial site...
Lund Central Station

Lund Central Station

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
EldingOscarson in collaboration with C.F. MØLLER wins the competition for a new Central Station in Lund.      
Skissernas Museum
INREDNING

Skissernas Museum

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
Projektet är det vinnande förslaget i en tävling om att rita en tillbyggnad till Skissernas museum i Lund, ett unikt...