Hamnen 8

Hamnen 8 är den sista delen som faller på plats i utvecklingen av industrihamnområdet i Sundbyberg. Projektets utgångspunkt är att addera nya attraktiva bostäder och samtidigt värna om befintliga kvalitéer. Genom att även arbeta med att förstärka den existerande arkitekturen skapas en bra  grund för nya tillägg, dessa i form av byggnadsvolymer och landskap. En viktig del av projektet är den tysta och skyddade innergården som genererar ett mervärde för de boende och skapar förutsättningar för olika aktiviteter. Höghuset, det stora tillägget, är 16 våningar högt och innehåller lägenheter av varierande storlek. En dubbel fasad skyddar mot buller samt skapar en klimatzon i form av en vinterträdgård. Huset är smalast längst ner för att visa hänsyn till intillliggande byggnader och växer i omkrets på de högre våningsplanen där lägenheterna ges extra utrymme.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Inre Hamnen

Inre Hamnen

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
Housing developments for two sites within a new masterplan for the inner harbor in Norrköping. As this former industrial site...
Lund Central Station

Lund Central Station

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
EldingOscarson in collaboration with C.F. MØLLER wins the competition for a new Central Station in Lund.      
Skissernas Museum
INREDNING

Skissernas Museum

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
Projektet är det vinnande förslaget i en tävling om att rita en tillbyggnad till Skissernas museum i Lund, ett unikt...