Elding Oscarson Arkitekter AB

Elding Oscarson drivs sedan starten 2007 av Johan Oscarson och Jonas Elding. Kontoret startades med utgångspunkt i en för svensk arkitekturvärld unik kombination av långa och grundliga erfarenheter från tidigare anställningar i Sverige och utomlands – Johan Oscarson med 7 år på Sandellsandberg och Jonas Elding med 8 år på Sejima+Nishizawa/SANAA i Tokyo – och har utifrån denna grund utvecklats till en verksamhet med en särställning inom arkitektur vad gäller analys, vision, projektering och utförande.

Skissernas Museum. Foto av Åke E:son Lindman

Elding Oscarson har vunnit priser som Kasper Salin-priset, Villapriset och Guldstolen för sina färdigställda projekt som därutöver har skapat stora värden för ägare och användare.

Mölle by the Sea. Foto av Åke E:son Lindman

Som kontor tar sig Elding Oscarson an ett brett spektrum av arkitektur- och designuppgifter för att genom en uttömmande designprocess komma fram till nya lösningar, uttryck och upplevelser. Kontoret arbetar i flera skalor, från inredning och produktdesign till mycket stora arkitekturprojekt av hög komplexitet. Relevant arkitektur ska inte bara formas av kreatören och arbetsprocessen, utan lika mycket av beställare, tomt, budget eller andra parametrar, så att slutprodukten för varje projekt blir unik, äkta och historieberättande.

No Picnic. Foto av Åke E:son Lindman