Detab arkitekter AB

Vi arbetar med handelsanläggningar, kontor och industrier.

Projekten är både nyproduktion och ombyggnad. I vårt arbete använder vi oss av Cad/ Autocad. Vår affärsidé är att tillgodose marknadens behov av arkitekttjänster i samband med nyetablering och ombyggnad av handelsanläggningar och andra kommersiella byggnader. Exempel på våra uppdragsgivare är: Strömberg Distrubution AB, AM Fastighet Sigtuna AB, Martin Olsson Fastigheter AB, ICA Fastighets AB, JM Bygg AB. Besök gärna vår hemsida www.detabark.se

Ansvariga arkitekter: Eva Alwén, arkitekt SAR/MSA och Göran Roth, arkitekt SAR/MSA

Våra tjänster:

  • Program för funktion och kvalité.
  • Handlingar som underlag för beslut hos beställare och myndigheter.
  • Handlingar som underlag för upphandling.
  • Inre planering.
  • Kontrollansvarig K-nivå enligt PBL