Blick Arkitektur AB

Blick Arkitektur AB är baserat i Stockholm och drivs av Daniel Lindberg  och Emma Nilsson

Vi arbetar med projekt i många olika skalor med både med privatpersoner, organisationer och företag. Genom ett tätt samarbete med beställare, och en grundlig analys skapar vi ett projekt som blir unikt för platsen. Vi arbetar med digitala verktyg genom hela processen, för att på ett överskådligt sätt presentera visioner för beställare. Förutom tydligt ritningsmaterial arbetar vi också med fysiska modeller för en tydligare förståelse av projektet. På ett omsorgsfullt sätt tar vi hänsyn till detaljrikedom och materialitet i samtliga projekt oberoende skala. Vi deltar ofta i arkitekttävlingar för att här pröva nya idéer och uttryck, vilket är erfarenheter vi tar med oss till nästa projekt.

Kom förbi kontoret i Aspudden eller hör av er på annat sätt så diskuterar vi hur vi kan bistå i ert framtida projekt.

Nybyggnation Villa, Nacka

 

Bottenplan

 

Badrum med ovanljus

 

Fritidshus i skärgården, Skissförslag

 

Nybyggnation – Skissförslag

 

Ombyggnad av garage till fritidsboende

Emma är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademins Skoler for Arkitektur, Design og Konservering och Det norske institutt i Roma – Det humanistiske fakultet och har arbetat på kontor både i Köpenhamn och i Stockholm. Projekten har framförallt omfattat den lilla skalan, från inredningsprojekt, villor och ombyggnationer. Men även större bostads- och ombyggnadsprojekt. Emma har även under 2018-19 fördjupat sina kunskaper inom renovering/restaurering, på en post-master utbildning på Kungliga konsthögskolan i Stockholm

Daniel Lindberg är utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola, samt Arkitektur och Designhögskolan i Oslo och har genom egen verksamhet samt tidigare anställningar vid en rad välrenommerade arkitektkontor inhämtat en bred erfarenhet inom komplexa projekt i olika skalor. Förutom egen verksamhet är Daniel aktiv som gästlärare på arkitekturutbildningen på KTH. 

www.blickark.se