Ribbings väg kv B –Sollentuna 2016

Ribbings väg kv B –- markanvisningstävling 2016.

På tomten placeras två hus med liknande storlek mot gatan och med identiska uttryck. Husvolymerna är kubiska. Det är två hus med fyra framsidor. Husen har som mål att verka robusta i en starkt kuperad terräng. Husen är helt klädda med tegel i en läderfärgad brun kulör och med inslag avvikande stenar. De indragna entréerna får ett slätare tegel med en glöd i tonen. Husen har en strikt fönstersättning. Fönstren medför att lägenheter som är naturligt ljusa.

Balkongerna är också satta i en strikt ordning. De får å andra sidan en varierad placering. Det gör att husgestalten kan läsas som både statisk och dynamisk samtidigt. Husen avslutas uppåt med ett låglutande tak. Tomten är ett områdeshörn. Mot gatan skapar entrén en generös förplats. Platsen skall lösa flera viktiga uppgifter.

Den kraftigt kuperade terrängen måste terrasseras för att få till användbara ytor. Rummet mellan husen kommer i huvudsak vara grön med både gräsytor och buskvegetation. Med marklutningen följer också att hus A kommer att få flera lägenheter i souterrängläge. Genomgående är att samtliga lägenheter oavsett storlek ligger vid hushörnen. Detta medför att solljuset kommer att följa varje lägenhet under en längre tid.

Christer Engdahl Arkitektur SAR/ MSA

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Mäsingevägen Torekov – Båstad 2021-2022

Mäsingevägen Torekov – Båstad 2021-2022

Arkitektkontor: Christer Engdahl arkitektur
Ombyggnad av huvudhuset i en lantbruksegendom. Utgångspunkten har varit skapa starkare rumssamband på huvudplanet. Rummen är stora och drar nu...
Kv Bävern 11 Platensgatan – Linköping 2017–2018

Kv Bävern 11 Platensgatan – Linköping 2017–2018

Arkitektkontor: Christer Engdahl arkitektur
Kv Bävern 11 i Linköping. Kvarteret rymmer totalt 32 lägenheter. Ett gatuhus med fem våningar och ett gårdshus med två våningar. En ljus trapphuslänk förbinder de båda husen med varandra.