Kv Bävern 11 Platensgatan – Linköping 2017–2018

Kv Bävern 11 i Linköping.

Kv. Bävern 11 består av ett gatuhus i fem våningar och ett gårdshus i två. Totalt har kvarteret 32 lägenheter. Huset är placerad på en av Linköpings fina gator. Huset har en stram fasad med franska balkonger mot gatan. Vindsplanet har takkupor och en frontespis. Entré till huset sker genom en portik som är helt kläd med trä. Trapphuslänken är uppglasad mellan gatu- och gårdshuset. Den nås från den genomgående portiken.

I gatuhuset finns det 6 lägenheter per plan. På vindsplanet återfinns 3 av dessa. Gårdshuset har totalt 8 lägenheter. Kvarterets utformning gör att gården behöver kompenseras med en stor allmän terrass på gårdshusets tak. Denna vistelsezon kommer att få ta emot många soltimmar. Husets alla större balkonger är placerade mot gården. Vi har valt att använda en mustig gul kulör på husets fasader. Vi vill att fasaderna skall ha en sorts lyskraft bland övriga närliggande hus.

Christer Engdahl Arkitekt SAR/ MSA

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Mäsingevägen Torekov – Båstad 2021-2022

Mäsingevägen Torekov – Båstad 2021-2022

Arkitektkontor: Christer Engdahl arkitektur
Ombyggnad av huvudhuset i en lantbruksegendom. Utgångspunkten har varit skapa starkare rumssamband på huvudplanet. Rummen är stora och drar nu...
Ribbings väg kv B –Sollentuna 2016

Ribbings väg kv B –Sollentuna 2016

Arkitektkontor: Christer Engdahl arkitektur
Ribbings väg kv B – markanvisningstävling 2016. Tomten bebyggs med två hus i liknande skala mot gatan och med identiska uttryck. Husvolymerna är kubiska.