Gränsö – Västervik 2018

Gränsö 

Huvudhuset är välplanerat och välbyggt. Tomtytor närmast huset som används ligger mestadels mot syd och väst. Mot öst och norr har tomten mer karaktären av baksida. Idén med uterummet är inte endast att sitta bekvämt och ta in fjärden utan även aktivera de något avsomnade tomtytorna mot öster. Det nya uterummet är inplacerad i denna anda. Den är lagd rakt mot den norra fasaden men är glasad på ett sådant sätt att den även tar del av södersolen.

Uterummet är på alla sidor uppbyggd med stål och glas. Väggen mot öst är i stort murad i sin huvuddel. Detta ger uterummet en stadig sida och ett lugn mot närmsta grannen i öster. Tomtens naturliga egenskaper tas väl om hand av uterummet. Huvudhuset dominerar. Det nya uterummet både underordnar sig och frigörs sig detta hus. Det gör att den får en egen identitet. Känslan är att vi lägger till en ny rumslig kvalitet till något som från början är bra och genomtänkt. Ytan är en ca 20 kvm stor kvadrat och kan ses som ren funktionsyta. Rummet skall ha kapacitet att kunna användas till flera saker och stundtals detta även samtidigt.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Mäsingevägen Torekov – Båstad 2021-2022

Mäsingevägen Torekov – Båstad 2021-2022

Arkitektkontor: Christer Engdahl arkitektur
Ombyggnad av huvudhuset i en lantbruksegendom. Utgångspunkten har varit skapa starkare rumssamband på huvudplanet. Rummen är stora och drar nu...
Kv Bävern 11 Platensgatan – Linköping 2017–2018

Kv Bävern 11 Platensgatan – Linköping 2017–2018

Arkitektkontor: Christer Engdahl arkitektur
Kv Bävern 11 i Linköping. Kvarteret rymmer totalt 32 lägenheter. Ett gatuhus med fem våningar och ett gårdshus med två våningar. En ljus trapphuslänk förbinder de båda husen med varandra.