Byle allé – Täby Kyrkby 2011

Byle Allé – markanvisningstävling 2011.

Utformningen följer detaljplanens vision om att skapa en trädgårdsstad med hög kvalitet. Visionen kan läsas av med det vackra gaturum som inramas av en sammanhållen och medvetet utformad bostadsbebyggelse. Längs allén finns 6 st flerbostadshus med totalt 28 lägenheter 18 st enbostadshus på varsin sida om allén. Viktigt är att båda hustyperna understödjer och rumsligt definierar själva allén. För båda hustyperna gäller även att inte låta biluppställningen få dominera gaturummet.

Flerbostadshusen och uppställningsytorna för bilar är lagda på ett sådant sätt att gården mot den bakomliggande skogen bildar ett stort samlat grönt rum. På det första bostadsplanet finns marklägenheter. På plan 2 och 3 finns endast etagelägenheter. Dessa lägenheter har balkonger på bådeplan 2 och 3. I och med husen ligger på varsin sidan om allén kommer solinfallet att bli olika på respektive sida. Ljusa husgestalter eftersträvas i huvudsak längs allén.

Christer Engdahl Arkitekt SAR/ MSA

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Mäsingevägen Torekov – Båstad 2021-2022

Mäsingevägen Torekov – Båstad 2021-2022

Arkitektkontor: Christer Engdahl arkitektur
Ombyggnad av huvudhuset i en lantbruksegendom. Utgångspunkten har varit skapa starkare rumssamband på huvudplanet. Rummen är stora och drar nu...
Kv Bävern 11 Platensgatan – Linköping 2017–2018

Kv Bävern 11 Platensgatan – Linköping 2017–2018

Arkitektkontor: Christer Engdahl arkitektur
Kv Bävern 11 i Linköping. Kvarteret rymmer totalt 32 lägenheter. Ett gatuhus med fem våningar och ett gårdshus med två våningar. En ljus trapphuslänk förbinder de båda husen med varandra.