Automaten C7 –Linköping 2010–2016

Automaten C7.

Kvarteret har totalt 72 lägenheter. C7 som utgör den södra delen av det stora kvarteret C har en u-form som omsluter den egna gården. Kvarteret omgivande stadsrum består av det nyskapade torget, angränsande gator och den mindre gränden mot öster. Linköpings kommun har velat att C7 delas med två skilda gestalter. Av detta skäl ges dessa gestalter skilda identiteter för att svara upp mot det stadsmässiga kravet.

Mot torget och tillhörande gator är huset mera formellt med en hög glasad sockel. Fasaduppbyggnaden består nästan uteslutande av fönster med samma vertikala format. Fasaderna avslutas uppåt med en indragen takvåning. Med existerande väderstreck är avsikten att få till ett hus som vänder sig utåt. De halvt indragna balkongerna gör dem väderskyddade. Burspråkens positioner varieras.

Kvarterets andra gestalt är mer lekfull och varierad. Fönstrens format är mer kvadratiska. Burspråken som är plåtinklädda gör att fönsternischen invändigt är djupare. För tre av kvarterets fyra trapphus är entréerna genomgående och indragna med väderskyddade lägen. För vindsplanets 9 st relativt stora lägenheter är vardagsrummen tvärgående mellan gatu- och gårdssidan. Samtliga kök angränsar denna fina rumslighet.

Christer Engdahl Arkitekt SAR/ MSA

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Mäsingevägen Torekov – Båstad 2021-2022

Mäsingevägen Torekov – Båstad 2021-2022

Arkitektkontor: Christer Engdahl arkitektur
Ombyggnad av huvudhuset i en lantbruksegendom. Utgångspunkten har varit skapa starkare rumssamband på huvudplanet. Rummen är stora och drar nu...
Kv Bävern 11 Platensgatan – Linköping 2017–2018

Kv Bävern 11 Platensgatan – Linköping 2017–2018

Arkitektkontor: Christer Engdahl arkitektur
Kv Bävern 11 i Linköping. Kvarteret rymmer totalt 32 lägenheter. Ett gatuhus med fem våningar och ett gårdshus med två våningar. En ljus trapphuslänk förbinder de båda husen med varandra.