Christer Engdahl arkitektur

Multidisciplinär – Proaktiv – Estetisk – Precis

Arkitekter och arkitektur gör skillnad för projekts kvalité och slutresultat. De förenklar användarens vardag samt tillför nya värden i stadsrummet. Det är ett designarbete som sker i olika skalor och miljöer. Designen formas med hjälp av byggnadens volym, färg och material. Målet för mig är alltid att form och funktion är lika viktiga i sitt samspel. Det arkitektoniska arbetets inriktning styrs av att med varm hand kunna erbjuda beställare och beslutsfattare vägledning i byggprocessen.

Christer Engdahl arkitektur har haft en pågående verksamhet sedan 2006. Ett av de första projekten är ett villaprojekt i Hällevik. Projektet röstades år 2012 fram till Årets hus i tidningen Hus&Hem. Enbostadshusen satte igång kontorets verksamhet men flerbostadshusen har burit den. 

Utgångspunkten är att projektidéer måste vara tydliga och lätta att förklara för inblandade personer. För ett bra slutresultat skall gestalt, rum och funktion lösas lika väl. Med uppställda projektmål så är det hälsosamt att också ha en portion fantasi och realism. Varje uppdrag har sin egen problematik och alstrar olika slags utmaningar. De är inte styrda av projektens fysiska storlek och skala. Varje uppdrag behandlas därför som verkligen unika.

Christer Engdahl, arkitekt SAR/MSA.