Charlotte Elsner arkitektur och design

Litet kontor som arbetar brett – från design till husbyggnad.

Arkitektuppdragen varierar från enfamiljsbostäder till kontor och showrooms, från invändiga ombyggnationer till tillbyggnader och nybyggnation. För mig handlar arkitektur om balans mellan funktion, teknik, ekonomi och estetik. Utifrån de unika förutsättningarna i varje enskilt uppdrag eftersträvar jag en optimal syntes mellan dessa aspekter. Jag har arbetat som arkitekt sedan 1997 och haft egen verksamhet sedan 2009.