Bremme arkitektur & design

Kontoret ägs av Calle Bremme SAR/MSA. Mina uppdrag omfattar främst boenden i olika former. Jag har en lång erfarenhet av att rita bostadshus, villor och sommarhus, ny-, till- och ombyggnader. Kan även ta uppdrag som modellbyggare.

Arbetar även med projekt i anslutning till min inriktning/kompetens, gärna stegvis, med program, diskussioner, skisser etc. fram till bygglovshandlingar med inriktning på projektering och byggnation. Arbetar också tillsammans med projektledare, byggnadsadministratörer och kvalitetsansvariga, enligt PBL samt inredare.

anlita-arkitekt-calle-bremme-design-calle6

The Company owner is Carl Axel Bremme, SAR/MSA. Our key focus is to design homes in all shapes and forms. We have 30+ years of experience in architectural design of apartment buildings, houses and holiday homes. We also have great expertise in extension and alteration design.

Nytt på gång:

  • Representerad på Liljevalchs vårsalong.