Blank Arkitekter AB

Blank Arkitekter AB är ett ungt stockholmsbaserat arkitektkontor som tar sig an både små och stora projekt med samma stora engagemang och är väl bevandrade inom både idéutveckling och projektering. Våra kunder är privatpersoner, fastighetsutvecklare, bostadsbolag och kommuner.

Kontoret grundades 2018 av Linnéa Holmberg och Kalle Zetterholm. De bär med sig lång erfarenhet sedan tidigare inom främst bostadsarkitektur, inredning och stadsplanering både som egna företagare och som anställda på större välrenommerade kontor.

Vi har som ambition att genom att ta in och bearbeta kundens önskemål, tomtens förutsättningar och gällande regelverk forma en arkitektonisk idé som gör projektet till en begriplig och berörande helhet. Vi eftersträvar ett jämlikt och ödmjukt förhållningssätt till kunden där vår kompetens kan stärka dem i sin beställarroll och fördjupa deras idéer samtidigt som det utvecklar vårt arbete i nya riktningar.

Ni är välkomna att kontakta oss på info@blankark.se.

Se gärna vår hemsida www.blankark.se för mer information!