Villa H

Fritidshus vid sjön Sommen

Villa H (H House) är ett fritidshus med permanentstandard intill sjön Sommen i södra Östergötland. Byggnaden utgörs av två parallella sadeltakslängor som sammankopplade bildar formen av ett H. Längan mot norr innehåller privata delar såsom sovrum och badrum medan den södra samlar de sociala rummen med en milsvid utsikt över sjön. Mellan längorna, i husets mittaxel, ligger köket mellan två öppna innergårdar som vänder sig mot morgonsolen i öster och kvällssolen i väster. Glaspartier och dörrar på gårdarnas alla sidor möjliggör rörelser och siktlinjer i otaliga riktningar genom huset, med sjöns landskapsrum ständigt närvarande.

Foto: Åke E:son Lindman.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Hästholmen
BOSTÄDER

Hästholmen

Arkitektkontor: Björn Lundquist Arkitektur
Små villor vid Vättern Förslag i markanvisningstävling om grupphus i Hästholmen, Ödehögs kommun.
Häringe Slott
KOMMERSIELLA LOKALER

Häringe Slott

Arkitektkontor: Björn Lundquist Arkitektur
Ombyggnad av slottsflygel till hotellrum Häringe Slott är en slottsanläggning från 1600-talet strax söder om Stockholm som idag fungerar som...
Ullebo
BOSTÄDER

Ullebo

Arkitektkontor: Björn Lundquist Arkitektur
Fritidshus söder om Stockholm En genomgripande renovering och omgestaltning av ett hundraårigt fritidshus vid havet. Den tidigare slutna nationalromantiska stugan...