Häringe Slott

Ombyggnad av slottsflygel till hotellrum

Häringe Slott är en slottsanläggning från 1600-talet strax söder om Stockholm som idag fungerar som hotell- och konferenscenter. Projektet bestod i en genomgripande ombyggnad av Östra Flygeln strax intill slottsentrén, med syfte att åstadkomma fem nya hotellrum av högre standard.

Utöver en omfattande teknisk uppgradering utformades nya planlösningar och rumssamband, nya interiörer, en ny dagsljusbelyst trappa samt fyra nya takkupor.

Uppdraget sträckte sig från planering till färdigställande och innefattade utförlig gestaltning, detaljerad projektering, projektsamordning, myndighetskontakter, bygguppföljning samt stöd och samordning vid upphandling av byggdelar, ytskikt, snickerier och fast inredning.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Hästholmen
BOSTÄDER

Hästholmen

Arkitektkontor: Björn Lundquist Arkitektur
Små villor vid Vättern Förslag i markanvisningstävling om grupphus i Hästholmen, Ödehögs kommun.
Ullebo
BOSTÄDER

Ullebo

Arkitektkontor: Björn Lundquist Arkitektur
Fritidshus söder om Stockholm En genomgripande renovering och omgestaltning av ett hundraårigt fritidshus vid havet. Den tidigare slutna nationalromantiska stugan...
Parkvägen
BOSTÄDER

Parkvägen

Arkitektkontor: Björn Lundquist Arkitektur
Fritidshus För att möjliggöra vintervistelse och generationsboende sommartid ordnades detta hus som komplement på samma tomt som ett befintligt fritidshus...