Björn Lundquist Arkitektur

Björn Lundquist Arkitektur är en Stockholmsbaserad arkitektverksamhet med inriktning mot nybyggnad och ombyggnad för professionella och privata beställare.

Kännetecknande för vår arkitektur är förhöjningen av det bekanta – att genom lyhördhet gentemot plats och förutsättningar eftersträva en reflekterad arkitektur med tidlösa kvaliteter. Vi tror på samlad visdom från traditionell byggnadskonst som en viktig utgångspunkt i sökandet efter nya lösningar och innovativa omtolkningar.

Genom ett arbetssätt där övergripande gestalt, tekniska system och detaljutformning tillåts samspela redan från första stund kan vi åstadkomma ett rationellt och hållbart resultat som behåller sina värden över tid.

Ett omsorgsfullt arkitektarbete, dokumenterat i välgjorda och tydliga ritningar och handlingar är ett signum för verksamheten. Ett bra material från arkitekten säkerställer kvaliteter och underlättar planering och arbetet under byggtiden. Detta sparar tid och pengar, och möjliggör för entreprenörerna att kunna fokusera på sitt yrkeskunnande istället för på löpande problemlösning.

Vår inställning till våra projekt är ansvarsfull och engagerad, och för bästa resultat är vi med från början till slut. Vi har god vana av allt från första skedets skisser och utredningar, till bygglov och myndighetskontakter, via projektering och konsultsamordning, till senare skedens bygguppföljning och dokumentation.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal kring just ert projekt.

Björn Lundquist är utbildad på Lunds Tekniska Högskola och University of California (CED, Berkeley) och har genom egen verksamhet, konsultuppdrag och tidigare anställning stor erfarenhet av komplexa nybyggnads- och ombyggnadsprojekt i varierande skala.