Tillbyggnader

Kontoret har gjort ett stort antal om- och tillbyggnader främst runt Stockholmsområdet. Beställare har varit privatpersoner. Vi har arbetat mycket med interaktiva CAD-modeller för att kunna studera och kommunicera hur olika sätt att addera volymer skapar förutsättningar och möjligheter.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Flerbostadshus
BOSTÄDER

Flerbostadshus

Arkitektkontor: Björkdahl Englund Arkitekter AB
Kontoret har ritat ett antal flerbostadshus, för olika privata aktörer.Dels hyresrätter, dels bostadsrätter. Vi har ofta varit med ända från...
Villor
BOSTÄDER

Villor

Arkitektkontor: Björkdahl Englund Arkitekter AB
Kontoret har ritat ett flertal villor, främst i Stockholmsområdet. Förutsättningarna för varje projekt har varit unika. Uppdraget har formulerats utifrån...