Björkdahl Englund Arkitekter AB

Arkitektkontoret har stor erfarenhet av bostadsritande – såväl flerbostadshus som privata villor och fritidshus.

Sofia Björkdahl.

Inriktningen på bostäder gäller såväl flerbostadshus som privata villor och fritidshus. Kontoret hanterar allt ifrån utredningsskeden, detaljplanefrågor, bygglov och bygghandlingar. Vi arbetar med både stora och små projekt, från nybyggnader och tillbyggnader till ombyggnader, lokalanpassningar och stambyten.

Vi ingår i ett nätverk med konstruktörer och certifierad kontrollansvarig, beroende på hur långt i byggprocessen man vill ha konsultstöd. Vi har bred erfarenhet av samarbete med byggentreprenörer under byggnation och färdigställande av projekten.

Kontoret har utbildning och kompetens i att miljöklassa byggnader i enlighet med det nationella miljöklassningssystemet klassad byggnad, brons, silver och guld och är med i Sweden Green Building Council.

Vi använder oss av 3D-gestaltning i CAD-modeller, från första skiss till bygghandlingsskede. Det ger en stor möjlighet att med hjälp av tredimensionella pdf:er pröva och i dialog med beställaren och övriga projektörer, resonera kring lösningar genom hela gestaltningsprocessen.