Värpinge Gård, Lund – 50 st studentbostadsrätter

Vinst i inbjuden tävling om uppförande av studentlägenheter i form av bostadsrätter på Värpinge Gård i Lund. 50 st studentlägenheter varav 20 st i etagéutförande. Nybyggnationen tar fasta på ekonomibyggnadernas självklara enkelhet i gestaltningen. Återvunnet tegel från de rivna gamla längorna, gårdsplanens gamla vårdträd och frontespiserna samspelar med både den historiska kontexten och nutid. Huskropparnas volymer bröts upp med passager inspirerade av vagnslidret och skapar harmoniska flöde inom fastigheten och kopplingar till sin omgivning. Nybyggnation krävde anpassning till den kulturhistoriska gårdsmiljön. Byggherrarnas och arkitekternas gemensamma vision att skapa ett modernt boende som speglar sin samtid i en kulturhistorisk miljö resulterade i en unik byggnation.Invändigt fotograferat av Ulla Bärg.

IMG_5068

0717

0724

0711

0703

0759

0769

0768

0778

0776

0786

0743

0739

Presentation------6 Situationsplan

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Torgpaviljong, Karlshamn
KOMMERSIELLA LOKALER

Torgpaviljong, Karlshamn

Arkitektkontor: Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Ny torgpaviljong på Stortorget i KarlshamnDen gamla Torgpaviljongen från 1971 var förvanskad och uppfyllde inte nutida samhällskrav. En ny paviljong...
Limhamns Miljöförenings Bevarandepris 2015
Kulturhistorisk bebyggelse

Limhamns Miljöförenings Bevarandepris 2015

Arkitektkontor: Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Juryns motivering: ” Huset är från slutet av 1800-talet.Från början var det i 1 1/2 vån och för två familjer...
Orangeri i Tivoliparken i Kristianstad
Kulturhistorisk bebyggelse

Orangeri i Tivoliparken i Kristianstad

Arkitektkontor: Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Tävlingsvinst 2014 inför Kristianstad 400-års jubileum. Vägledande för gestaltningen var att ta hand om övergången mellan Tivoliparken storskaliga parkstruktur och...